• EĞİTİMDE DOKUZ MİZAÇ MODELİ

  EĞİTİMDE DOKUZ MİZAÇ MODELİ0

  Eğitimde yeni modeller ve paradigmalar eğitim için mi yapılır yoksa insan için mi? Eğitimde belki de en önce cevaplamamız gereken sorulardan birisiyle yazımıza başlamak istedim. İnsanın terbiye-eğitim ihtiyacı oluştuğundan beri değişik kültürler ve zamanlarda farklı modeller denenmiştir. Kimi toplumlar kendi özünden modeller geliştirirken kimileri ise ithal etme yoluna gitmiştir. Hangi toplumun ne tür eğitim ihtiyacı

  Devamı
 • ÇOCUKLARIMIZ BİZİM ÖYKÜMÜZ

  ÇOCUKLARIMIZ BİZİM ÖYKÜMÜZ0

  Çocuklarımızın “İşte, benim babam! İşte, benim annem! sözlerini gururla ifade etmesi önemli ve bizim için anlamlıdır. Kendini gerçekleştirmiş çocukların söylemidir bu. Her birey biriciktir. Yetenekleri, ilgileri, tutumları, hayata bakışları, başarıyı tanımlamaları farklıdır. Tıpkı bir tohumun çimlenmesi gibi gerekli ortam oluşturulursa çocuklarda çimlenir, gelişir, olgunlaşır. Onlar, bizim öykümüzdür. Onun içindir ki çocuk yetiştirmede üzerimize aldığımız sorumluluk

  Devamı
 • SİSTEME DÂHİL ETMEK Mİ, SİSTEMİNE DÂHİL OLMAK MI?

  SİSTEME DÂHİL ETMEK Mİ, SİSTEMİNE DÂHİL OLMAK MI?0

  Toplumun ihtiyaçları ve ebeveynlerin çalışma şartlarından kaynaklı olarak ülkemizde okullaşmada özel girişimlerin sayısı artmaktadır. Özelleşen okullar öğrenci kayıt sayılarını arttırabilmek adına rakiplerinin hep bir adım önüne geçmek için çaba sarf etmektedirler. Rakiplerin önüne geçmek içinde belirlenen stratejiler kurumlara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin bazı kurumlar fiziki yapıya önem verirken bazı kurumlar sosyal etkinliklere önem vermektedir. Fakat

  Devamı
 • HALK BİLİMİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

  HALK BİLİMİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ0

  Resmî eğitim kurumlarının olmadığı ya da yaygınlaşmadığı geleneksel toplumlarda çocukları eğitme işini ağırlıklı bir şekilde aile ve toplum üstlenmiştir. Aile ve toplumun üstlendiği bu eğitim süreci, genel olarak değerlerin aktarımını; sosyal norm, rol ve statülerin benimsetilmesini; davranış kalıplarıyla hayat bilgilerinin (doğa bilgisi, meslek bilgisi vd.) öğretilmesini içermiştir. “İnformal eğitim” olarak nitelendirebileceğimiz bu eğitim süreci, günümüzün

  Devamı
 • SPORDA ŞiDDET SON BULSUN

  SPORDA ŞiDDET SON BULSUN0

  Spor, sevgi, kardeşlik ve dostluk köprüsüdür. Ahlak ve maneviyat da bu köprüyü ayakta tutan direklerdir. Köprülerimizi koruyalım! Köprüye verilen zarar her iki tarafı da etkiler. Köprüler yıkıldığı, zarar gördüğü zaman karşıdan karşıya geçmek isteyen herkes bu durumdan olumsuz etkilenir. Köprünün yıkılması kazananı olmayan bir sonuçtur. Sporcu kazanmak ister, şampiyon olmak ister. Bu çok doğal bir

  Devamı
 • BABALIK EĞİTİMLERİ

  BABALIK EĞİTİMLERİ0

  Baba olmak her erkeğin hayatında bir dönüm noktasıdır. Baba olmadan önceki dönem ile sonrası farklıdır. Önceki dönem eş olmaya hazırlık ise sonraki dönem de babalığa hazırlığı içerir. Baba olmak birçok sorumluluğu içerir. Eşine, çocuklarına yakın olmak, çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak, çocuğuna zaman ayırmak bunlardan sadece birkaç tanesidir. Ev içinde sorumluluklarının yanı sıra çevrenin de

  Devamı