• BEŞ SEVGİ DİLİ

  BEŞ SEVGİ DİLİ0

  Sevgi dili kavramının iyice anlaşılabilmesi için, “dil”in sözlükteki karşılığı bize ipucu sunabilir. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde “dil”in konumuzla ilgili anlamları şöyle: Anahtar İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban. Düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan herhangi bir anlatım aracı. Bir de isterseniz sevginin ne anlama geldiğine bakalım. Sevgi, “İnsanı bir

  Devamı
 • ÇOCUKLARDAKİ DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ

  ÇOCUKLARDAKİ DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ0

  Yeni doğmuş bir bebeğin dışarıyla iletişim kurmak için yapabildiği tek şey ağlamaktır. Henüz 7 haftayı doldurmamış bebeklerin ağlamalarının en önemli nedeni acıkmaları, ikinci nedeni ise gürültü ve ışıktır. Bebek biraz daha büyüdüğünde yani 7 haftayı geçtiğinde, yorgun olduğunda, korktuğunda ya da yaptığı şey kesildiğinde ağlayabilir. İki ayın tamamlanmasıyla birlikte ağlamaları azalır. Artık yeni sesler çıkarmaya

  Devamı
 • ETİMOLOJİ

  ETİMOLOJİ0

  Herhangi bir konuya başlarken konu hakkında bilgi vermek gerekir ki, okuyanlar neyi okumaya başlayacaklarını bilsinler. hele ki ‘Etimoloji’ gibi kelimelerin kökenlerini inceleyen bir bilim dalı hakkında yazacaksanız öncelikle konunun yapısı gereği ‘etimoloji’ kelimesinin etimolojisiyle başlamak gerekiyor. Yunanca ‘sözün gerçek içeriği’ anlamına gelen ‘etymon’ ile ‘doktrin, bilim,çalışma’ gibi ulvî anlamlar barındıran ‘logia, logos’ kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş

  Devamı
 • ÇOCUĞUMLA NASIL OYUN OYNAYACAĞIM ?

  ÇOCUĞUMLA NASIL OYUN OYNAYACAĞIM ?0

  Oyun nedir? Oyun, çocukların dünyayı algılamalarını, hayal ile gerçek dünya arasında köprü kurmalarını sağ- layan en önemli süreçlerden biridir. Bir çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için nasıl iyi beslenmesi, özbakım ihtiyaçlarının karşılanması gerekli ise aynı şekilde oyun yolu ile çevresindeki olayları anlamlandırmayı öğrenmesi, fiziksel ve ruhsal gelişimini destekleyeceğinden önem taşımaktadır. Oyunu iki basamakta değerlendirebiliriz.

  Devamı