• RUH SAĞLIĞI

  RUH SAĞLIĞI0

  Sağlık kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Sağlıklı olabilmemiz için bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir uyum içinde olmamız gerekir. Ancak kişiler sağlığı genellikle bedensel iyilik olarak değerlendirir. Buna göre hekime ya da bir sağlık kuruluşuna başvurur. Genellikle ruhsal sağlığını çok önemsemez oysa ruhsal sağlığımız beden sağlığımız kadar önemlidir. Sosyal

  Devamı
 • SAĞLIK VE HASTALIK

  SAĞLIK VE HASTALIK3

  SAĞLIK NEDİR? Sağlık, insanın var oluşuyla ilgili bir kavramdır. Çünkü sağlık insan yaşamının kendisidir. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’na göre sağlığın tanımı şöyledir: “Sağlık, kişinin yalnızca hasta ve sakat olmaması değil, aynı zamanda bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.” Tanımdan da anlaşılacağı üzere, kişinin hasta ve sakat olmaması sağlık için yeterli değildir. Kişinin

  Devamı
 • ÇOCUKLARDAKİ DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ

  ÇOCUKLARDAKİ DİL VE KONUŞMA PROBLEMLERİ0

  Yeni doğmuş bir bebeğin dışarıyla iletişim kurmak için yapabildiği tek şey ağlamaktır. Henüz 7 haftayı doldurmamış bebeklerin ağlamalarının en önemli nedeni acıkmaları, ikinci nedeni ise gürültü ve ışıktır. Bebek biraz daha büyüdüğünde yani 7 haftayı geçtiğinde, yorgun olduğunda, korktuğunda ya da yaptığı şey kesildiğinde ağlayabilir. İki ayın tamamlanmasıyla birlikte ağlamaları azalır. Artık yeni sesler çıkarmaya

  Devamı
 • OKUL ÇAĞINDA BESLENME BÜTÜN YAŞAMI ETKİLİYOR

  OKUL ÇAĞINDA BESLENME BÜTÜN YAŞAMI ETKİLİYOR0

  Okul çocuklarında enerji ve besin öğelerinin yetersiz alımı, büyüme ve gelişmeyi ve okul başarısını olumsuz yönde etkiler. Diğer taraftan, dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlar. Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlıkları yetişkin döneme yansıyacağından, okul çağı çocukların beslenme durumları değerlendirilmeli, çocuklara yeterli ve dengeli

  Devamı
 • ÖĞRETMEN STRESiNDEKi GiZLi TEHLiKE

  ÖĞRETMEN STRESiNDEKi GiZLi TEHLiKE0

  Amerika’daki Florida eyaletinde gerçekleşen silahlı okul saldırısı gibi travmatik bir olay meydana geldiğinde genellikle öğrencilerin ve öğretmenlerin şiddete ve fiziksel yaralanmaya karşı güvende olmalarını sağlamak için önlemler almaya odaklanılır. Fakat çoğu kez gözden kaçan, öğretmen sağlığını tehdit eden bir başka tehlike daha var. Bu tehlikenin adı stres: Öğretmenlerin neredeyse yarısının her gün yüksek düzeyde yaşadıklarını

  Devamı
 • İNSAN VE MADDE BAĞIMLILIĞI

  İNSAN VE MADDE BAĞIMLILIĞI0

  İnsan biyolojik ve sosyal bir varlıktır. Biyolojik varlık olarak insan organizması hücrelerden oluşur. Zira insan organizmasının en küçük (mikroskobik)yapısal ve işlevsel birimi hücredir. Erişkin bir insan vücudu yaklaşık 100 trilyon hücreden meydana gelir. Her bir hücre insan genetiğine uygun bir şekilde yapılanmış ve özelleşmiştir. Bu yönüyle hücreler gruplaşır. Gruplaşan hücreler dokuları (kemik, kas, kan, bağ,

  Devamı