• EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

    EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ0

    İnsanoğlunun yüz yıllardır en büyük problemlerinden biri de eğitimdir. Çünkü her toplum kendi kültürüne, yaşantısına ve değerine uygun bireyler yetiştirmek ister. Bu amaca ulaşabilmek için eğitim ortamları ve programları tasarlamaya çalışır. Fakat son yıllarda insan nüfusundaki artış ve iş imkânlarındaki kısıtlılık eğitimin verilmesi kadar ölçülmesinin de önemini arttırmıştır. Bütün kurumlar ve özel teşebbüsler eğitimini almış

    Devamı