• EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ

  EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ0

  İnsanoğlunun yüz yıllardır en büyük problemlerinden biri de eğitimdir. Çünkü her toplum kendi kültürüne, yaşantısına ve değerine uygun bireyler yetiştirmek ister. Bu amaca ulaşabilmek için eğitim ortamları ve programları tasarlamaya çalışır. Fakat son yıllarda insan nüfusundaki artış ve iş imkânlarındaki kısıtlılık eğitimin verilmesi kadar ölçülmesinin de önemini arttırmıştır. Bütün kurumlar ve özel teşebbüsler eğitimini almış

  Devamı
 • ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE, ETKİLEŞİM VE OYUN ARACI OLARAK KİTAP-EDEBİYAT

  ÇOCUĞUN GELİŞİM SÜRECİNDE, ETKİLEŞİM VE OYUN ARACI OLARAK KİTAP-EDEBİYAT0

  Çocuk ve Gelişim Geişim, yaşam boyunca devam eden bir süreci kap- sar. Bu çalışmada, resimli kitapların bir etkileşim ve oyun aracı olarak okul öncesi dönemdeki çocuğun gelişimindeki yeri ve önemi çerçevelenmeye çalışılmıştır. “Yaşamın doğumdan önceki ve sonraki ilk üç yılı, devinimde, bilişsel ve duygusal işlevlerde gelişiminin en hızlı olduğu, insanın toplumsal bir varlık olarak  benliğini 

  Devamı