AİLELER İÇİN NEDEN REHBERLİK?

AİLELER İÇİN NEDEN REHBERLİK?

Rehberlik hizmetinin işlevi de bireyin sosyal ve psikolojik gelişim alanlarında kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Kendini gerçekleştirme en basit ve yalın ifade ile kişinin gizil güçlerinin farkına vararak, gerçek kişiliğinin ve kimliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu bir süreçtir ve uzun bir yolculuktur. Kendini gerçekleştirme bireyin yaşamında ihtiyaçlar piramidinin en üst aşamasıdır, piramidin son taşıdır. Rehberlik hizmetleri sadece

Rehberlik hizmetinin işlevi de bireyin sosyal ve psikolojik gelişim alanlarında kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktır. Kendini gerçekleştirme en basit ve yalın ifade ile kişinin gizil güçlerinin farkına vararak, gerçek kişiliğinin ve kimliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu bir süreçtir ve uzun bir yolculuktur. Kendini gerçekleştirme bireyin yaşamında ihtiyaçlar piramidinin en üst aşamasıdır, piramidin son taşıdır. Rehberlik hizmetleri sadece engelli ya da normalin dışında davranış sergileyenlere değil tüm bireylere verilen bir hizmettir. Rehberlik hizmetlerinde hem önleyici, koruyucu çalışmalar hem de iyileştirici çalışmalar bulunmaktadır. Ailelerin rehberlik hizmetlerindeki en önemli, en etkili noktanın gönüllük esası olduğunu bilmeleri son derece önemlidir. Hiçbir birey gönüllülük esası içerisinde değilse aldığı rehberlik hizmetlerinden faydalanamaz. Ailelerin, öğretmenlerin yönlendirmesi bazen de bu konuda baskı içerisine girmesi sonucunda rehberlik servisine gelen öğrenci gönüllü ve istekli olmadığı sürece sunulan hizmetten yarar göremez. Danışma esnasında son derece direnç gösterir ve yaşadığı güçlüğü paylaşmaz. Yapılması gereken şey bu süreçte öğrenciye, bireye bu hizmetten gönüllü olarak faydalanmasının önemi ve gerekliliği konusunda destek sağlamak, bilgilendirme yapmaktır.

Rehberlik hizmetleri hayatın bir bölümünde alınması gereken bir hizmet değil aksine yaşam boyu devam eden bir hizmettir. Aileler rehberlik hizmetinden sadece belirli ve kritik dönemlerde değil öğrencilik yaşamının her döneminde ve sonraki yetişkinlik sürecinde faydalanabilecek bir hizmet olarak değerlendirmelidirler. Genellikle yapılan en büyük hata rehberlik hizmetlerinin sadece krize müdahale olarak görülmesidir. Özellikle liselere ve üniversitelere giriş sınavı öncesinde rehberlik hizmetlerinden yararlanma oranı en üst düzeye çıkmaktadır. Bu süreç önemli ve hassas bir dönemdir ve bu süreçte rehberlik biriminden destek alınması akademik başarı ve duygusal gelişim açısından son derece önemlidir. Ancak bence daha da önemlisi kriz döneminden önce rehberlik hizmetlerinin farkına varılması ve ailelerin bu hizmetten yararlanmak amacı ile rehberlik uzmanları ile kendilerinin ve çocuklarının görüşmesine imkân sağlamasıdır. Burada özellikle vurgulamak istediğim düşünce yangın çıkmadan yangın çıkmasına neden olabilecek ortam ve şartların farkına varılması ve bu durumların iyileştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Yani önleyici rehberlik hizmetinden faydalanılması. Yangın çıktıktan sonraki süreçte de rehberlik hizmetleri çok önemli ve gerekli bir ihtiyaçtır ancak bu süreç biraz daha sıkıntılı ve zorlayıcı olabilmektedir.

Anne ve babaların çocukları ile ilgili beklentileri olmaları son derece doğaldır. Bu beklentiler; yüksek akademik başarı, iyi bir meslek, dolgun bir maaş, güzel bir gelecek… Ancak bu beklentilerin baskı ve zorlamaya dönüşmesi bireye yarardan çok zarar getirecektir. Tam da bu süreçte rehberlik hizmetleri devreye girer ve ailelere her bireyin yetenek, ilgi, değer, tutum, gelişim özellikleri, psikolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik yönleri bakımından birbirinden farklılık gösterebileceğini ailelerin dikkatine sunar. Karşılaştırma ve kıyaslamanın bireyin gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerinin ailelere aktarılması da önemli bir rehberlik hizmetidir. Rehberlik hizmetleri uzmanlık gerektiren profesyonel bir yardım sürecidir. Özellikle son yıllarda yaşanan önemli sorunlardan birisi de rehberlik hizmeti sunduğunu söyleyen bazı kişi ve kurumların bu konuda yeterli bilgi, birikim, eğitim, meslek etiği ve mesleki formasyondan uzak olmasıdır. Sadece para kazanmak amacı ile rehberlik hizmeti adı altında sunulan birçok hizmetin yarar sağlamadığı gibi bazen ciddi zararlar verdiği de sıklıkla yaşanan bir gerçektir. Oysaki rehberlik hizmetleri belli bir plan ve program dâhilinde yürütülmelidir. Rehberlik hizmetleri uzmanların liderliğinde yönetici, öğretmen, diğer okul personeli, aile ve öğrenci işbirliği içerisinde sürdürülmelidir.

Gerek özel yaşamda gerekse mesleki yaşamda başarılı ve mutlu olmak sadece akademik başarıyla mümkün olmamaktadır. Özgüven, uyum sağlama, çatışma yönetimi, iletişim, takım çalışması, zaman ve stres yönetimi gibi duygusal zekâyı oluşturan kavramların eksikliği ya da yetersizliği bireyin başarı ve mutluluğu üzerinde önemli bir etkendir. Bu eksikliklerin giderilmesi ya da seviyesinin yükseltilmesi noktasında rehberlik hizmetleri ilk akla gelecek destek hizmetidir. Ailelerin rehberlik hizmetlerini sadece akademik başarı noktasında değil özellikle ve öncelikle duygusal zekâ yönünün sağlıklı gelişimi noktasında değerlendirmelerinde fayda vardır. Rehberliğin merkezinde birey vardır. Eğitimin merkezinde de birey olduğuna göre ‘Rehberlik Eğitimin Merkezidir.’ diyebiliriz. Rehberlik eğitimin içindedir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olması için destek hizmetleri sunar. Rehberlik; eğitim ve öğretimin lojistik üssüdür. İlgi ve ihtiyaca uygun, uzman kişiler tarafından gönüllülük ve gizlilik ilkesi başta olmak üzere diğer rehberlik ilkleri de göz önünde bulundurularak sunulan etkin bir rehberlik hizmeti, bireyin kendini gerçekleştirme yolundaki ilerleyiş hızını büyük ölçüde artıracaktır.

Aileler ve öğrenciler rehberlik hizmetlerinden nasıl yararlanabilir?
Aileler ve öğrenciler okullardaki rehberlik servislerine doğrudan başvurabilir, randevu alabilir. Okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler tarafından yönlendirilebilir. Ya da rehberlik öğretmenlerinin uyguladıkları test ve anketlerin değerlendirilmesi sonucunda rehberlik uzmanları tarafından görüşmeye davet edilebilir.

Rehberlik Hizmetleri Konusunda Doğru Bilinen Yanlışlar;
–Rehberlik hizmeti alan bireylerin ruh sağlığı yerinde değildir. Hâlbuki rehberlik hizmetleri herkese açık ve herkesin her dönemde yararlanabileceği bir hizmettir.
–Rehberlik hizmetlerine başvuran öğrencinin durumu sisteme kayıt edilir, dosyaya işlenir. Hâlbuki rehberlik hizmetlerinin en önemli ilkesi gizlilik ilkesidir. Yapılan görüşmelerin içeriği kesinlikle gizli kalır. Kişi ve kurumlarla kesinlikle paylaşılamaz.
–Rehberlik hizmetleri yol gösterir, akıl verir. Hâlbuki rehberlik hizmetleri akıl verme ve yol gösterme hizmeti değil yaşanan sorunun çözüm yollarının kişinin kendisi tarafından fark edilmesine ve kendisinin çözmesine destek olur. Rehberlik birey yerine karar vermez. Bireyin sağlıklı karar vermesi, doğru seçimler yapması konusunda bireye yardımcı olur.
–Rehberlik hizmeti alan birey ilk görüşmede sorunu çözer, rehberlik sihirli bir değnektir. Hâlbuki rehberlik hizmetlerindeki etkili ve verimli sonuç alınması kişiden kişiye ve yaşanan duruma göre farklılık göstermektedir. Rehberlik sihirli bir değnek ya da dokunuş değildir, belirli bir zaman ve süreci kapsar.

Ömer ÖCAL
Ömer ÖCAL
ADMINISTRATOR
Profil

Yazılar

Yorumlarınız Bizim İçin Önemli

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli Alanlar * ile işaretlidir. Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Yanıttan vazgeç

Son Yazılar

En Çok Okunanlar

En Çok Yorumlananlar