ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİMSEL LİDERLİK

ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRETİMSEL LİDERLİK

Sınıfı yönetmek, bir orkestrayı yönetmek gibidir. Orkestra şefi bütün seslere kulak vererek eserini icra eder. Hedeflediği şekilde icra etmişse dinleyiciler ödüllendirecektir. Eğitimde de öğrencilerce ulaşılması gereken hedeflere varılabilmesi için öğretmenlerin şef duyarlılığı ile tüm öğrencilerin ilgi, yetenek, öğrenme güçlüğe ve öğrenme stillerini bilmesi önemlidir. İlk öğrenmelerin zorluğu herkesçe bilinir, çözümü zordur. Tekrarlar ile bu süreç

Sınıfı yönetmek, bir orkestrayı yönetmek gibidir. Orkestra şefi bütün seslere kulak vererek eserini icra eder. Hedeflediği şekilde icra etmişse dinleyiciler ödüllendirecektir. Eğitimde de öğrencilerce ulaşılması gereken hedeflere varılabilmesi için öğretmenlerin şef duyarlılığı ile tüm öğrencilerin ilgi, yetenek, öğrenme güçlüğe ve öğrenme stillerini bilmesi önemlidir. İlk öğrenmelerin zorluğu herkesçe bilinir, çözümü zordur. Tekrarlar ile bu süreç kolaylaşır, yeni öğrenmeleri keyifli hâle geldiği görülür. Öğrenme her ne kadar bireysel olsa da öğrencinin bu sürecin sonunda başarılı olabilmesi için sınıf içerisinde dersle ilgili aktiviteleri tam anlamıyla yerine getirmesi önemlidir (derse odaklanma, etkili dinleme, not tutma, anlamadığını sorma, kendini ifade etme gibi). Öğrenme, her zaman daha önceden var olmuş bilgilerimize göre biçimlenir. Aynı zamanda, yeni bilgilerin ortaya çıkışı mevcut bilgilerden ayrı düşünülemez. Öğrenci, yeni bilgileri önceki bilgiler üzerine yapılandırır ya da hatalı öğrenmeleri düzelterek yeni öğrenmeleri gerçekleştirmiş olur. Öğrencinin öğrenme etkinliğinde zorlukları aşıp yeni bilgiler öğrenmesi için öğretmenin yarattığı öğrenme ortamı olan sunum anlamlıdır, önemlidir, etkilidir. Öğrenci, bu etkinliği gerçekleştirirken derse odaklanmada zorlanma, zihnin kolayca dağılması, huzursuzluk, kaygı, stres, panik gibi istemeyen durumlarla da karşılaşabilir.

Öğretmenin alanında yetkin olması, öğrencileri, eğitim durumunda gözlemlemesi, derse katılımını sağlaması, sorularını cevaplandırması, iletişim becerilerine hâkim olması, öğrenciye anlaşıldığını hissettirmesi önemlidir. Öğrenen birey, bulunduğu çevre ve ön bilgileri sayesinde yenileri kazanır. İstenilen hedef davranışları kazandırmak açısından eğitim atmosferi ve materyalleri önemlidir. Öğrenenin kendisi ders için hazır bulunmalıdır. Öğretmen dersiyle ilgili donanımlı olmalıdır. Okul, ders için eğitim durumuyla ilgili bütün eksikleri gidermiş olmalıdır (Öğrencinin öğrenme sitillerini, öğrenme güçlüğünü dikkate alacak eğitim durumunun hazır hâle getirilmesi vb.). Bireye hitap eden eğitim çevresinin uygun olması, onun öğrenmesini kolaylaştırması önemlidir. Bunun için okul yönetimince kolaylaştırıcı öğrenme modeli oluşturulmalıdır.

Öğrencinin var olan bilgileri yeni öğrenmeler için önemlidir. Öğrenenin öğreneceği alanda yetenekli olması öğrenmeyi kalıcı hâle getiren etkenlerin başındadır. Bireyi tanımada bireyin kendisini tanıması için okul çevresinin katkı sağlaması, bu amaçla ilgili var olan kaynakların değerlendirilmesi, bireyin gelişim sürecinin de dikkate alınarak çalışılması anlamlıdır. Bu yaklaşımla bireyi yöneltme çabaları daha işlevsel hâle gelecektir. Öğrenenin gerçekçi hedeflere ulaşması için okul çevresi, öğretmeni ve ailesi katkı sağlamalıdır. Ebeveynin öğrenci adına kendi arzusu ve istekleri doğrultusunda hedef belirlemesi anlamlı olmayacaktır. Hedef belirleme çalışmasında okul-aile iletişimi işleri kolaylaştıracaktır. Öğrenen, ebeveynin olumlu tutumu ile desteklendiği için derslerine odaklanma konusunda problem yaşamayacak, başarıyı tanımlama ve izleme konusunda kaygısı olmayacaktır. Öğrenen, hedef davranışları gerçekleştirmek için kendine göre oluşturacağı program, araç ve gereçler ile süreci başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışacaktır. Öğrenciye bu özgürlüğün, uyması gereken kurallar da dikkate alınarak sağlanması hedef davranışlar için desteklenmiş olacaktır. Okulun her süreci izlemesi, aksayan yönleriyle ilgili ivedilikle iyilileştirme yapması öğrenmede destekleyici bir yaklaşım olacaktır. Böylece okulun işlevi ve öğretmenin rolü de belirginleşmiş olur. “Öğretmenin derse hazırlık aşamasında öğrenciler bu konuda ne öğrenmek isterler? Onları kaygılandıran nedir? Kafaları ne ile meşguldür? Olayları ve sorunları kafalarında nasıl canlandırıyorlar? Öğrencilere aşama kaydettirmek için nelerden destek alabilirim?” gibi soruların cevaplarını da önceki deneyimlerinden yararlanarak bulmaya çalışmalıdır. Bu çalışma, dersin verimli geçmesi için gereklidir.

Öğrenenin öğretmen tarafından tanınmış olması dersin daha verimli geçmesinde etkili olacaktır. Öğretmen, öğrencinin ders ve ders sonrası planlamalarını dikkate almalıdır. Öğrencinin derse hazır olduğunu görmelidir. Bu durum ders süresinin verimli kullanımı, hedef davranışların gerçekleştirilmesi açısından gereklidir. Öğretmenin dersi izlemeye yönelik değerlendirmelerinin olması, verileri izlemesi öğrenciyi başarıya daha da yaklaştıracaktır. Bu durum dikkate alınmadığında pek bir şey “değişmeyecek.” Öğretmen güzel bir ders anlatmakla kalacak ama öğrenme konusunda sonuç başarısız olacak, yüzeysel bir öğrenme gerçekleşecektir. Öğrenme davranışa dönüşmediği için eski anlayışlar varlığını sürdürecektir. Beyin dağınık bilgileri değil de bilişsel mekanizmanın merkezindeki anlayışları ele alır. Burada, daha çok bireye özgü düşüncenin oluşum süreci içerisinde beynin bir bağlam içerisinde kullanılabileceği mevcut bilgiler söz konusudur.

O zaman öğrenme, bir durumu değerlendirebilmek için bu bilgilerin yeterli olup olmadığını anlamaktan ibarettir. Birey öğrenir ya da en azından öğrenmeye çalışır. Bu durumda gerekli desteği hem ebeveyn hem de okul çevresinden bulmalıdır. Bugünün öğrencileri, dijitalleşme ile aşırı bağlantılı bir dünyada büyüyor. Otomasyon yoluyla oluşturulmuş bir işgücü piyasasında çalışacaklar. Doğru bilgi ve becerilere sahip olanlar için bu değişiklikler özgürleştirici ve heyecan verici olacaktır. Fakat yeterince hazırlanmayan kişiler için hayat savunmasız ve güvensiz bir ortama dönüşecektir. Okul müfredatı öğrenim yaşamı boyunca öğrencilerin becerilerini arttıracak ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamalıdır. İyi akademik beceriler güçlü sosyal becerilere yol açmayabilir. Okulda daha olumlu ilişkilerin kurulması ve öğrencilerin problem çözme becerilerinin gelişmesi hayatta başarılı olmalarının ön koşulu olacaktır.

2 yorumlar

Yazılar

Yorumlarınız Bizim İçin Önemli

E-mail adresiniz yayınlanmayacaktır. Gerekli Alanlar * ile işaretlidir. Yorumunuz incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Yanıttan vazgeç

2 Yorumlar

  • Mehmet Emin Öztürk
    Nisan 28, 2018, 6:33 pm

    Bir öğretmen olarak okuduğum son yıllardaki güzel anlaşılır işin mutfağından yazılmış çok güzel bir makale

    YANITLA

Son Yazılar

En Çok Okunanlar

En Çok Yorumlananlar